Servicii

  1. Transmisiune Live ONLINE

  2. Calitate fullHD

  3. Transmisie LIVE pentru TV

  4. Inchiriere CAR TV

  5. Inchiriere DSNG

  6. Inchiriere generatoare curent

  7. Inchiriere echipa tehnica (cameramani, sunetisti, regizori de montaj, asistenti camera)